Eventos Vinculados

  • Curso de Entrenador: 20 octubre, 2006
  • Curso de Entrenador: 21 octubre, 2006
  • Curso de Entrenador: 22 octubre, 2006

Autor Tema: Curso Entrenador de Nivel I de Piragüismo  (Leído 1970 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado melilla

  • Marinero
  • **
  • Mensajes: 1089
Curso Entrenador de Nivel I de Piragüismo
« : 16 junio, 2006, 08:32:19 am »
****Disculpad lo mal que está, pero no he podido rehacerlo mejor, por eso os adjunto el documento original*******

DEPARTAMENTO DE CULTURA

KULTURA SAILA

Viceconsejería de Cultura, Juventud y

Kultura, Gazteria eta Kirol

Deportes

Sailburuordetza

Kirol Zuzendaritza Dirección de Deportes

ASTE ZK. HILA Az O Os L I
20 10 PA
21-22 10 X X
27-29 10 X X X
3-5 11 X X X
10-12 11 X X X
2 12 EX

EKINTZA
PIRAGUISMO ENTRENATZAILE I. MAILAKO
PRAKTIKALDIA ETA BLOKE ESPEZIFIKOAREN
IKASTAROA

ESKOLA EUSKERAZ EMANGO DA
(Arautegia arloa izan ezik)

Tokia:
Helbide Nagusia: LEKEITIO (Bizkaia)
(Dzanga, Eskola Publikoa, Udal Kiroldegia)
Beste tokiak:
Bidasoa ibaia(Irún)


Datak eta ordutegia:

Nº SEMANA MES X J V S D
20 10 PA
21-22 10 X X
27-29 10 X X X
3-5 11 X X X
10-12 11 X X X
2 12 EX

ACTIVIDAD
CURSO DE BLOQUE ESPECÍFICO Y PERIODO
DE PRACTICAS DE ENTRENADOR DE NIVEL I
DE PIRAGUISMO

EL CURSO SE IMPARTIRA EN EUSKERA
(Excepto la asignatura de Reglamento)

Lugar:
Sede Principal: LEKEITIO (Bizkaia)


Otras sedes:
Río Bidasoa (Irún)


Fechas y horario:

EGUNAK Os L,I
ORDUA 17:00-22:00 9:00-14:00
16:00-20:00
PA: Sarreraren froga

X: Eskola
EX: Deialdi arruntaren azterketa
Praktikarako epearen amaiera: 2007/09/30
Edukiak:

ARLOA ORDUAK
TEKNICA, TAKTICA ETA ARAUTEGIA 46
DIDAKTICA ESPEZIFIKOA 16
SEGURTASUNA 10
LAN-GARAPENA 4

Izen-emateak:
Euskadiko Kanoe Federazioa


Paseo de Anoeta,5 – Kirol-Etxea
20014 Donostia (Gipuzkoa)
Telefonoa: 943470483
Faxa: 943474574
Posta electronikoa: info@fvpiraguismo.org

Izen-emate epea:

Irailaren 18tik Urriaren 6ra

Ordaindu beharrekoa: 360€

Plaza kopurua: 20

Aldez aurretik gordetako plazak:

Sarrera berezia (Goi mailako kirolariak) 1
Elbarriak 1
DÍAS V S,D
HORA 17:00-22:00 9:00-14:00
16:00-20:00
PA: Prueba de Acceso

X: Clase
EX: Examen Convocatoria Ordinaria
Fecha límite periodo practicas: 30 /09/2006
Contenidos:

ÁREA HORAS
TECNICA, TACTICA Y REGLAMENTO 46
DIDACTICA DE LA ESPECIALIDAD 16
SEGURIDAD E HIGIENE 10
DESARROLLO PROFESIONAL 4

Inscripción:
Federación Vasca de Piragüismo


Paseo de Anoeta,5 – Kirol-Etxea
20014 Donostia (Gipuzkoa)
Telefono: 943470483
Fax: 943474574
Correo electrónico: info@fvpiraguismo.org

Plazo de inscripción:

Del 18 de Septiembre al 6 de Octubre

Importe a pagar: 360€

Número de plazas: 20

Plazas reservadas:

Acceso diferencial (Alto rendimiento) 1
Minusválidos 1

KULTURA SAILA

Kultura, Gazteria eta Kirol
Sailburuordetza

Kirol Zuzendaritza

Sarrera baldintzak:

· 16 urte beteak izatea.
· Bigarren Hezkuntzan Graduatu titulua
ziurtatzea edo ondorio akademiko baliokidea
duen beste titulazio bat.

· Sarrerako froga gainditzea
· Lizentzia indarrean edukitzea
Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

Ondorengo dokumentuen kopia, jatorrizko
dokumentuarekin batera klaseko lehen egunean edo
lehenago aurkeztu beharko dira bere erkaketarako.

-NAN fotokopia
-Argazki original bat izenarekin atzekaldean
-Titulu akademikoa
-Elbarrituek, elbarritasun agiria

-Sarrera berezirako agiria
-Diru ordainketa edo txekea

Bloke Espezifikoaren gainditze ziurtagiria
lortzeko ezinbestekoa da eskola-praktikoetan
asistentziaren %80a betetzea eta arlo bakoitzeko
azterketa gainditzea.
Bloke espezifiko hau eta praktikaldi osagarriagainditzea beharrezkoa da, bloke komunekin
batera, I. mailako Entrenatzaile diplomalortzeko.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Viceconsejería de Cultura, Juventud y
Deportes

Dirección de Deportes

Condiciones de acceso:

-Tener cumplidos 16 años.
-
--
Acreditar el título de Graduado en Educación
Secundaria o titulación equivalente a efectos
académicos.
Superar la Prueba de Acceso Específica
Tener la licencia en vigor.

Documentación a presentar:

La copia de los siguientes documentos, deberá ser
presentada junto al original para su cotejo, antes
del inicio del curso o en el primer día del mismo.

-Fotocopia del DNI
-Una foto original con el nombre al dorso
-Título académico mínimo

-Minusvalidos/as, certificado de minusvalía
-Acceso diferencial, acreditación.
-Cheque o copia del ingreso

Para la obtención del certificado de superación
del Bloque Específico es imprescindible la
asistencia en un 80% de las clases prácticas, así
como aprobar el examen de cada área
La superación de este bloque específico y elperiodo de prácticas complementario,
conjuntamente con el bloque común, dará lugara la obtención del diploma de Entrenador/a denivel I.


Aqui os dejo el link para que veais el documento original: http://www.rfep.es/modules.php?op=modload&name=DownloadsPlus&file=index&req=getit&lid=841
« Última Modificación: 16 junio, 2006, 08:54:01 am por melilla »